Www Barnardos Org UK Jobs

1 to 10 of 15 vacancies

Sort by:  Date | Relevance

Fostering Team Manager (37 HPW), Barnardo’s Cymru Fostering and Adoption, South Wales  

Barnardo's - Cardiff, Cardiff (Caerdydd)

The successful candidate is required to hold a social work qualification and have direct experience of working within a fostering environment. In the first instance we are seeking to employ an experienced... £25,000 - £29,999

from: Fish4.co.uk - 4 days ago

CYM259a Sessional Worker (hours as and when) x 8 Posts, Blaenau Gwent  

Barnardo's - Abertillery, Blaenau Gwent

Barnardo’s will endeavour to offer you employment in the capacity set out above from time to time. However, there will be periods when no work is available. We have no obligation to provide you with any... Up to £10,000

from: Fish4.co.uk (+1 source) - 25 days ago

Gweithiwr Cymorth (15Awr yr Wythnos) Swyddi x2, Cysylltiadau Cymunedol, Gwasanaethau Anabledd, Caerd  

Barnardos - Caerdydd

Er bod y cytundeb hwn yn cael statws parhaol, dylech fod yn ymwybodol bod y swydd hon yn amodol ar gyllid parhaus ac felly dylai’r cyllid hwn cael ei ymestyn ymhellach, efallai y byddwch yn destun ymgynghoriad... 6,435.00 per year

from: Directgov - 5 days ago

Gweithiwr Chwarae Sesiynol (Oriau Fel a Phryd) x 2 Swydd, Gwasanaeth Caban Bach, Blaenau Ffestiniog  

Barnardos - Blaenau Ffestiniog

Bydd oriau’r swydd hon yn amrywio o wythnos i wythnos. Bydd Barnardos yn ymdrechu i gynnig cyflogaeth i chi yn y modd a nodir uchod o bryd i'w gilydd. Fodd bynnag, bydd cyfnodau pan na fydd gwaith ar gael... 8.25 per hour

from: Directgov - 6 days ago

Learning Support Assistant - Meadows School, Southborough  

Barnardo's

For further information on Meadows School in the first instance please consult the school website at: www.barnardos.org.uk/meadowsschool or contact Lorna Chislett (Senior LSA) on 01892 529144. Visits to...

from: glassdoor.com - 4 days ago

Project Worker (PW1)(37HPW), Newport Young Carers, South East Wales Locality, Newport  

Barnardos - Newport

The successful post holder will provide advice and support to young carers referred to the Service. You will have the willingness to work flexibly including, evenings, weekends and public holidays and... 17,052.00 - 23,196.00 per year

from: Directgov - 9 days ago

Gweinyddwr Gwasanaeth (36.25 awr yr wythnos) Sir y Fflint, Gogledd Cymru  

Barnardos - Caerdydd

Bydd deiliad llwyddiannus y swydd yn gweithio fel rhan o dîm gweinyddol a gwasanaethau cymorth fel a lle bo angen ar draws yr ardal. Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol mewn modd effeithlon ac effeithiol... 17,052.00 - 19,987.00 per year

from: Directgov - 12 days ago

Gweithiwr Prosiect (PW1) (37 AWR YR  

Barnardos - Casnewydd

Bydd deiliad y swydd llwyddiannus yn darparu cyngor a chefnogaeth i ofalwyr ifanc a gyfeiriwyd at y Gwasanaeth. Bydd gennych y parodrwydd i weithio'n hyblyg, gan gynnwys, nosweithiau, penwythnosau a gwyliau... 17,052.00 - 23,196.00 per year

from: Directgov - 9 days ago

Assistant Project Worker (22.20HPW), 825 Service, Families First Family Support Services, Cardiff an  

Barnardos - Cardiff

As an Assistant Project Worker you will assist in providing specific support to families within the Cardiff and Vale Locality this will include encouraging families to participate in decision making on... 9,523.80 - 10,563.00 per year

from: Directgov - 18 days ago

Register your CV
Post your CV now with our Partner
and receive job offers perfect for you!

Gweithiwr Prosiect Cynorthwyol (25 awr yr wythnos), Gwasanaeth Torri'r Cylch, ‘Swansea Children Matt  

Barnardos - Abertawe

Er bod gan y contract hwn statws parhaol, dylech fod yn ymwybodol bod y swydd hon yn amodol ar arian y Loteri Fawr hyd at 30 Medi 2018 ac os na chaiff y cyllid ei ymestyn ymhellach, efallai y byddwch yn... 10,725.00 - 11,895.27 per year

from: Directgov - 17 days ago


Get email alerts for: Www Barnardos Org UK Jobs

You can cancel email alerts at any time. We will not share your email address with anyone.

Top locations

Loading map...

Top locations in United Kingdom hiring now Www Barnardos Org UK Jobs:

Social login

JobisJob Tutorial

Visit our Help Centre

JobisJob Forum

Start a Discussion and Share your Insights.

Join

Share Options

Filter jobs by

Related sections

My recent searches
You have no recent searches at the moment.
Use our Job Search to find your new job.

Refine your search

My recent searches
Www Barnardos Org UK