Www Barnardos Org UK Jobs

1 to 10 of 13 vacancies

Sort by:  Date | Relevance

Administrative Assistant  

Renfrewshire, Scotland

Candidates should have previous admin experience and be competent in using IT systems and working with members of the public. In addition applicants should be able to work as part of a team, have good... £11,212 - £12,262 per year

Register your CV

from: totaljobs.com - 6 days ago

Assistant Director, Policy, (36.25HPW) Barnardo’s Cymru Policy and Research Unit  

Barnardos - Cardiff

You must have demonstrable working knowledge of the public policy context affecting children, young pe ople and/or families in Wales as well as experience in affecting change in legislation and/or public... 42,882.00 - 52,961.00 per year

from: Directgov - 8 days ago

Trauma Specialist Keyworker (PW3) (22HPW), Better Futures Cymru, North Wales  

Barnardos - Cardiff

- To design and deliver individually tailored programmes of therapeutic intervention, aimed at enabling children and young people to develop positive coping strategies in order to prevent further concerning... 16,456.00 - 18,971.00 per year

from: Directgov - 3 days ago

CYM325 Family Support Worker(PW1)(37HPW), Family Support Team, IFSS, Newport  

Barnardo's - Newport, Newport (Casnewydd)

Although this contract has a permanent status, please be aware that this post is subject to funding until end of March 2018 and therefore should this funding not be extended further, you may be subject... £15,000 - £19,999

from: Fish4.co.uk - 15 days ago

CYM328 Sessional Worker, (Hours As & When)Caerphilly Services  

Barnardos - Newport

Barnardo's will endeavour to offer you employment in the capacity set out above from time to time. However, there will be periods when no work is available. We have no obligation to provide you with any... 8.45 per hour

from: Directgov - 6 days ago

Gweithiwr Allweddol Arbenigol Trawma (PW3) (22 Awr yr Wythnos), Gwell Dyfodol Cymru, Gogledd Cymru  

Barnardos - Caerdydd

- Dylunio a chyflwyno rhaglenni wedi'u teilwra'n unigol o ymyrraeth therapiwtig, sy'n anelu at alluogi plant a phobl ifanc i ddatblygu strategaethau ymdopi cadarnhaol er mwyn atal ymddygiad rhywioledig... 16,456.00 - 18,971.00 per year

from: Directgov - 3 days ago

Cydlynydd Gwirfoddolwyr (16 awr yr wythnos), Prosiect Llysgennad Rhieni ‘Five to Thrive’ o fewn Gwyn  

Barnardos - Llangefni

Er bod gan y contract hwn statws parhaol, dylech fod yn ymwybodol bod y swydd hon yn amodol ar gyllid hyd at 31 Mawrth 2018, felly os na fydd y cyllid hwn yn cael ei ymestyn ymhellach, efallai y byddwch... 8,505.00 - 9,812.00 per year

from: Directgov - 8 days ago

Gweithiwr Sesiynol CYM328, (Oriau Fel a Phryd) Gwasanaethau Caerffili  

Barnardos - Casnewydd

Bydd Barnardos yn ceisio cynnig gwaith i chi yn y capasiti a nodir uchod o bryd i'w gilydd. Fodd bynnag, bydd cyfnodau pan *nad oes gwaith ar gael. Nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i roi unrhyw waith... 8.45 per hour

from: Directgov - 6 days ago

Project Worker (PW1)(37HPW), Newport Young Carers, South East Wales Locality, Newport  

Barnardos - Newport

The successful post holder will provide advice and support to young carers referred to the Service. You will have the willingness to work flexibly including, evenings, weekends and public holidays and... 17,052.00 - 23,196.00 per year

from: Directgov - 7 days ago

Register your CV
Post your CV now with our Partner
and receive job offers perfect for you!

Gweithiwr Prosiect (PW1) (37 awr yr wythnos), Gofalwyr Ifanc Casnewydd, Ardal De-ddwyrain Cymru, Cas  

Barnardos - Casnewydd

Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor a chefnogaeth yn llwyddiannus i ofalwyr ifanc a gyfeiriwyd at y Gwasanaeth. Bydd gennych parodrwydd i weithio'n hyblyg, gan gynnwys, nosweithiau, penwythnosau a gwyliau... 17,052.00 - 23,196.00 per year

from: Directgov - 7 days ago


Get email alerts for: Www Barnardos Org UK Jobs

You can cancel email alerts at any time. We will not share your email address with anyone.

Top locations

Loading map...

Top locations in United Kingdom hiring now Www Barnardos Org UK Jobs:

Social login

JobisJob Tutorial

Visit our Help Centre

JobisJob Forum

Start a Discussion and Share your Insights.

Join

Share Options

Filter jobs by

Related sections

My recent searches
You have no recent searches at the moment.
Use our Job Search to find your new job.

Refine your search

My recent searches
Www Barnardos Org UK